Pouť ve Stupné

V neděli 24.7.2011 jsem se vydal  z Nové Paky  na pouť ke kostelíku sv. Máří Magdaleny ve Stupné.  Počasí bylo příjemné a cesta rychle ubíhala. Maličko namáhavější byl pouze výstup od silnice ke kostelíku. Ale ta námaha stála za to. Po chvilce se před námi objevuje kostelík, který již očekává své poutníky. Moc krásné a romantické místo, které přímo láká k setkávání a rozjímání.  Poutníka okamžitě upoutá krásně udržovaný hřbitůvek, kde odpočívají a očekávají vzkříšení obyvatelé dávno zaniklé vsi.  Ani nevadí, že kostelík již na sobě nese známky času.

Hodinu před začátkem svaté mše přichází jedna místní rodina, aby vyzdobila kostel květinami a připravila vše potřebné pro uvítání poutníků. Otevírají hlavní dveře a první poutníci si se zájmem prohlížejí vnitřek kostelíka. Ani poškozený strop nemůže pokazit jeho kouzelnou atmosféru. Postupně přicházejí další a další poutníci a přijíždí také duchovní pastýř peckovské farnosti. S každým se mile osobně přivítá.  Připravuje se také varhaník a vybírá si nejvhodnější místo. Kostelní varhany musely totiž tentokrát nahradit elektrofonické, ale na kvalitě hry to v žádném případě není patrné. Poutníci si pomalu usedají na svá místa. Sešlo se jich tu na padesát. A již se ozývá „ Ježíši Králi“ a mše začíná. Duchovní správce nás v kázání seznamuje s životními osudy patronky, Sv. Máří Magdalény, kterou Ježíš vysvobodil z otroctví hříchu, a která potom s láskou doprovázela Ježíše i učedníky na jejich nelehké cestě. Poděkoval všem poutníkům za účast a popřál hodně božích milostí. Zvláště pak poděkoval místním ženám a panu místostarostovi. Přislíbil také, že bude usilovat o provedení neodkladných oprav kostelíka. Určitě si to kostelík i farníci zaslouží. Po božím požehnání mše pomalu končí a poutníci se rozcházejí. Mnozí si pak ještě sdělují své dojmy, nebo si jen tak prostě popovídají.  A ty koláčky na konec byly vynikající. S krásným duchovním zážitkem se poutníci vydávají na zpáteční cestu.

J.P.N.P.

Kontakt

Římskokatolická farnost Pecka Pecka 50, 50782 +420 731 598 964 farnost.pecka@seznam.cz