EUCHARISTIE - SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 

Eucharistie je svátostí naplňující křesťanský život - osobním setkáním s tělem a krví Krista pod způsobou chleba a vína, jak nám to odkázal při poslední večeři.

Je díkuvzdáním Bohu, připomínkou Kristovy smrti za nás i slavností společenství církve, neboť je vrcholem každé mše svaté. Tuto svátost tedy mohou věřící, kteří jsou k ní připraveni, přijímat opakovaně, při každé sloužené mši svaté.

 

Foto

Kontakt

Římskokatolická farnost Pecka Pecka 50, 50782 +420 731 598 964 farnost.pecka@seznam.cz