Aktivity farnosti

Biblické hodiny:

- vždy od října do května - každé druhé úterý od 18 hodin

Poutě:

Pecka - Svvatobartolomějská pouť se koná ve farním kostele pravidelně po dni liturgického svátku sv. Bartoloměje (24.8.) v neděli v 9 h mše sv. a po mši pohoštění na farní zahradě

Borovnice - Pouť ke sv. Vítu se koná pravidelně po dni liturgického svátku sv. Víta (15.6.) v neděli v 9:30 h.

Horní Brusnice - Pouť ke sv. Mikuláši se koná pravidelně po dni liturgického svátku sv. Mikuláše (6.12.) v neděli v 9:30 h.

Vidochov - Pouť ke všem Andělům strážným se koná po liturgickém svátku Andělů strážných (2.10.) v sobotu s nedělní platností v 18 h.

Vidonice - Slavnostní mše sv. ke sv. Janu Křtiteli (24.6.) po liturgickém svátku v neděli ve 14 h. Posvěcení kostela se koná v neděli 25. října ve 14 h před slavností Všech svatých.

Stupná - Slavnostní mše sv. se koná po liturgickém svátku sv. Marie Magdaleny (22.7.) v neděli ve 14 h

Mostek - Slavnostní mše sv. se koná po liturgickém svátku sv. Anny (26.7.) v neděli v 11h.

Zvičina - Slavnostní mše sv. se koná po liturgickém svátku sv. Jana Nepomuckého (16.5.) v neděli ve 14 h. Pouť ke sv. Václavu
se koná 28. září ve 14 h.

Borovnička - Pouť k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se koná po liturgickém svátku 21. června v neděli ve 14 h. Posvěcení kostela 13. září neděli ve 14 h.

 

BOHOSLUŽBY

 

Pecka

kostel sv. Bartoloměje
neděle8:00
pátek18:00
  

Borovnice

kostel sv. Víta
neděle9:45
středa15:00
  

Mostek

kostel sv. Anny
neděle11:15
středa16:15
  

Vidochov

kostel sv. Andělů strážných
sobota (s nedělní platností)18:00 (duben - říjen)
sobota (s nedělní platností)15:00 (listopad - březen)

 

Aktuální bohoslužby na daný týden doporučujeme zkontrolovat ve farních ohláškách.

Kontakt

Římskokatolická farnost Pecka Pecka 50, 50782 +420 731 598 964 farnost.pecka@seznam.cz