CÍRKEVNÍ POHŘEB

Církevní pohřeb je posledním rozloučením církevního společenství se zemřelým na jeho pozemské cestě.

Jako křesťané věříme ve vzkříšení mrtvých a věčný život u Boha, proto se společenství církve modlí, aby její zemřelí věřící, přičlenění křtem k ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Kristu, přešli ze smrti do života v nebi.

 

Foto

Kontakt

Římskokatolická farnost Pecka Pecka 50, 50782 +420 731 598 964 farnost.pecka@seznam.cz