O sv. Bartoloměji

Svatý Bartoloměj byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů. Po Ježíšově smrti kázal evangelium pravděpodobně až v Arménii, kde byl podle dochovaných pramenů zabit.  Úcta k němu je rozšířena po celé Evropě, tak i u nás v Čechách a na Moravě.

Bartoloměj je patronem nejen naší farnosti, ale také Arménie, Frankfurtu nad Mohanem, Maastrichtu nebo Plzně.  Z živností je patronem řezníků, koželuhů, zpracovatelů kůže, lovců kožešin (podle legendy byl při mučení stažen z kůže), ševců, krejčích, obuvníků, knihvazačů; také pastevců, sedláků, vinařů, pekařů, obchodníků s olejem, sýrem a solí.

Jeho svátek slaví církev 24. srpna.

 

další informace o sv. Bartoloměji naleznete na wikipedii

Kontakt

Římskokatolická farnost Pecka Pecka 50, 50782 +420 731 598 964 farnost.pecka@seznam.cz