Poutě

Pecka - Svatobartolomějská pouť se koná ve farním kostele pravidelně po dni liturgického svátku sv. Bartoloměje (24.8.) v neděli v 9 h mše sv. a po mši pohoštění na farní zahradě.

 

Borovnice - Pouť ke sv.Vítu se koná pravidelně po dni liturgického svátku sv.Víta (15.6.) v neděli v 9:45 h.

 

Horní Brusnice - Pouť ke sv.Mikuláši se koná pravidelně po dni liturgického svátku sv.Mikuláše (6.12.) v neděli v 11:15 h.

 

Vidochov - Pouť ke všem Andělům strážným se koná po liturgickém svátku Andělů strážných (2.10.) v sobotu s nedělní platností v 18 h.

 

Vidonice - Slavnostní mše sv. ke sv.Janu Křtiteli (24.6.) po liturgickém svátku v neděli ve 14 h. Posvěcení kostela se koná v neděli 25.října ve 14 h před slavností Všech svatých.

 

Stupná - Slavnostní mše sv. se koná po liturgickém svátku sv. Marie Magdaleny (22.7.) v neděli ve 14 h.

 

Mostek - Slavnostní mše sv. se koná po liturgickém svátku sv. Anny (26.7.) v neděli v 11:15 h.

 

Zvičina - Slavnostní mše sv. se koná po liturgickém svátku sv. Jana Nepomuckého (16.5.) v neděli ve 14 h. Pouť ke sv.Václavu
se koná 28.září ve 14 h.

 

Borovnička - Pouť k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se koná po liturgickém svátku 21. června v neděli ve 14 h. Posvěcení kostela 13. září neděli ve 14 h.

 

Fotogalerie: Poutě

Kontakt

Římskokatolická farnost Pecka Pecka 50, 50782 +420 731 598 964 farnost.pecka@seznam.cz